بانک شماره های کد پستی کشور
بانک شماره های کد پستی کشور چاپ

 

این امکان برای کلیه کاربران فراهم شده تا آنها بتوانند به کلیه استانها به صورت کد پستی پیامک ارسال نمایند.

کلیه استان ها به صورت کد پستی 5 رقمی تفکیک شده اند .

در صورتی که قصد استفاده از بانک کد پستی شهر مورد نظر خود را دارید ، به هنگام خرید هماهنگی های

لازم را داشته باشید .

لیست بانک های کد پستی کشور قابل ارائه در سامانه شخصی :

بانک موبایل تهران با کد پستی
بانک موبایل مشهد با کد پستی
بانک موبایل کرمان با کد پستی
بانک موبایل اصفهان با کد پستی
بانک موبایل اراک با کد پستی
بانک موبایل اردبیل با کد پستی
بانک موبایل ارومیه با کد پستی
بانک موبایل اهواز با کد پستی
بانک موبایل ایلام با کد پستی
بانک موبایل بجنورد با کد پستی
بانک موبایل بندر عباس با کد پستی
بانک موبایل بوشهر با کد پستی
بانک موبایل بیرجند با کد پستی
بانک موبایل تبریز با کد پستی
بانک موبایل خرم آباد با کد پستی
بانک موبایل رشت با کد پستی
بانک موبایل زاهدان با کد پستی
بانک موبایل زنجان با کد پستی
بانک موبایل ساری با کد پستی
بانک موبایل سمنان با کد پستی
بانک موبایل سنندج با کد پستی
بانک موبایل شهر کرد با کد پستی
بانک موبایل قزوین با کد پستی
بانک موبایل قم با کد پستی
بانک موبایل کرج با کد پستی
بانک موبایل کرمانشاه با کد پستی
بانک موبایل کرمان با کد پستی
بانک موبایل گرگان با کد پستی
بانک موبایل همدان با کد پستی
بانک موبایل یا سوج با کد پستی
بانک موبایل یزد با کد پستی

بانک شماره های دایمی و اعتباری ، تقسیم بندی استانی :

علاوه بر تقسیم بندی فوق ، تقسیم بندی دیگری در سیستم وجود دارد که این تقسیم بندی بر اساس دایمی

و یا اعتباری بودن می باشد . برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تقسیم بندی اینجا کلیک کنید .

 

بانک ها شماره های اصناف طبقه بندی شده :

بانک شماره های اصناف طبقه بندی شده ، نوعی شماره هدفمندتر است که امکان ان اخیرا فراهم گردید.

برای اطلاعات بیشتر در این خصوص اینجا کلیک کنید .